FANDOM


Bękart, nieślubne dziecko lub dziecko naturalne – dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego, inaczej „z nieprawego łoża”. Bękarci byli piętnowani we wszystkich wielkich religiach Siedmiu Królestw: Wierze Siedmiu, wśród wierzących w starych bogów oraz w utopionego boga.

Terminologia Edytuj

Bastard names by region

Nazwiska bękartów w różnych rejonach Westeros.

Bękarci nie mają prawa nosić nazwiska swojego ojca. Nazywani są w zależności od regionu, który zamieszkiwali:

Znani bękarci Edytuj

Północ Edytuj

Żelazne Wyspy Edytuj

Dorzecze Edytuj

Krainy Korony Edytuj

Reach Edytuj

Krainy Zachodu Edytuj

Dolina Edytuj

Dorne Edytuj