FANDOM


Hornvale Pin

Lokalizacja zamku na terenie Westeros.

Hornvale – siedziba Rodu Brax we wschodnim Dorzeczu. Leży w górzystym i pagórkowatym rejonie w pobliżu źródeł Czerwonych Wideł, na południe od Złotego Zębu i na północ od Głębokiej Jaskini i Złotego Traktu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.