FANDOM


Mirri Maz Duur

Lhazaryjka Mirri Maz Duur.

Lhazareńczycy – naród zamieszkujący ziemie nazywane Lhazarem, znajdujące się na wschód od dawnej Zatoki Niewolniczej, na południe od Morza Dothraków i na zachód i północny-zachód od Czerwonego pustkowia. Lhazareńczycy zajmują się rolnictwem i hodowlą owiec. Przez Dothraków są nazywani „owczarzami”, a północna granica państwa jest często przez nich atakowana. Wierzą w Wielkiego Pasterza, a kapłani i kapłanki mają tam wysoką pozycję społeczną. Stolicą Lhazareńczyków jest Lhazosh.