FANDOM


Ród Westerling z Turni – ród szlachecki pochodzący z Zachodu, zaprzysiężeni chorążowie Lannisterów, są uznawani za jeden ze starych rodów i głównych chorążych Lannisterów. Ich herbem jest sześć muszli, a mottem „honor, nie honory”.

Historia Edytuj

Dom Westerling jest niezwykle starym rodem wywodzącym się jeszcze od Pierwszych Ludzi, czyli bardzo starożytnych czasów, można przypuszczać że mają kilka setek jak nie tysięcy lat. Westerlingowie są chorążymi Lannister z Casterly Rock, uważani byli za potężniejszych wasali Zachodu. Członkowie rodzinny często wychodzili za maż za królów Skały. Ich siedzibą jest zamek Turnia, Westerlingowie byli niegdyś bogatym rodem z dobrymi ziemiami i bogatymi kopalniami, jednak przez wiele lat ród stracił na znaczeniu, kopalnie się wyczerpały a ziemie posprzedawano. Na przełomie lat Westerlingowie podupadli, a ich zamek Turnia powoli zaczął przeistaczać się w ruinę.

W czasie panowania króla Roberta I Baratheona, władcom Turni był lord Gawen Westerling, którzy był żonaty z lady Sybell Spicer, kobiecie pochodzącej ze zubożałego rodu, jednak bogatszego niż Westerlingowie. Gawen i Sybelia mieli czworo dzieci dwie córki Jeyne i Eleyne oraz dwóch synów Raynalda i Rollama. W tym czasie Westerlingowie faktycznie niemi więc w sobie dumy niż władzy, a ich zamek Turinia faktycznie się rozpadał. Lord Gawen zabiegał kiedyś o małżeństwo dla swej najstarszej córki Jeyne, u ser Kevana Lannistera, brata i doradcy lorda Tywina Lannistera, z jednym z synów Kevana Martyna lub Willema, jednak ser Kevan odmówił, ze względu na wątpliwą krew ze strony matki, której ojciec był handlarze szafranem i pierzem w Lannisporcie.

Członkowie rodu pod koniec trzeciego stulecia Edytuj

Nieokreślone pokrewieństwo z linią główną

  • Ser Elys Westerling – rycerz uczestniczący w splądrowaniu Królewskiej Przystani.

Domownicy Edytuj

Historyczni członkowie Edytuj

Ta sekcja jest niekompletna.
GoT stub biały
Jeśli możesz, rozbuduj ją, wprowadzając brakującą zawartość.