FANDOM


Regent – osoba rządząca królestwem, gdy monarcha jest niepełnoletni lub niezdolny do sprawowania władzy. Wszyscy regenci noszą również tytuł Protektora Królestwa.

Znani regenci Edytuj

Eddard and the book

Ned Stark, nieuznany regent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.